Cookie- og privatlivspolitik

 

Cookie- og privatlivspolitik

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Omfattede websites og accept af vilkår
 2. Ejeroplysninger
 3. Generelt
 4. Hvad er cookies?
 5. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
 6. Accept af brug af cookies
 7. Hvilke cookies benyttes?
 8. Så lang tid opbevares cookies
 9. Hvad bruges cookies til?
 10. Behandling af personoplysninger
 11. Ændring af vilkårene for cookie- og persondatapolitik

1. OMFATTEDE WEBSITES OG ACCEPT AF VILKÅR
Denne cookie- og persondatapolitik er gældende for følgende websites: herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, aoib.dk, ugeavisenkarup.dk, fjendsfolkeblad.dk, jobmidt.dk, dit-marked.dk, din-kalender.dk og din-erhvervsguide.dk. Politikken er den samme for alle anførte websites, men der kan være forskel i, hvilke cookies, der anvendes. Hvilke cookies, der benyttes fra det enkelte website, kan du se mere om under punkt 7 nedenfor.

 

Du kan vælge at acceptere cookie- og persondatapolitikken, når du besøger én af de omfattede websites. Hvis du vælger ikke at acceptere cookie- og persondatapolitikken, vil dele af funktionaliteten på det pågældende website ikke fungere korrekt eller optimalt.

 

2. EJEROPLYSNINGER
Websitet, du besøger, ejes og drives af én af følgende virksomheder:

 

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S
Østergade 21
7400 Herning
CVR-nr. 44662116
Tlf.: 96 26 37 00
E-mail: hf@herningfolkeblad.dk

 

Silkeborg Avis A/S
Papirfabrikken 18
8600 Silkeborg
CVR-nr. 66921328
Tlf.: 86 82 13 00
E-mail: online@mja.dk

 

I.B Medier A/S
Strøget 40
7430 Ikast
CVR-nr. 87111717
Tlf.: 97 15 18 00
E-mail: aoib@ikastavis.dk

 

Herefter blot samlet refereret til som Mediehuset. På websitet, du besøger, vil du kunne se den konkrete ejer.

 

3. GENERELT
Mediehuset respekterer dit privatliv og indsamler og behandler derfor kun data om dig i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

 

Når du besøger vores website, indsamler vi dog visse oplysninger om dig, om din computer, smartphone, tablet eller den anden terminalenhed, du benytter, når du besøger vores websites, samt din adfærd på vores websites. Vi indsamler og behandler herudover de oplysninger, som du selv måtte afgive til os.

 

I denne cookie- og persondatapolitik kan du læse nærmere om de informationer, vi indsamler, hvilke cookies, vi benytter os af til indsamlingen, hvad vi bruger indsamlede oplysninger til, og hvordan vi behandler persondata.

 

Du kan endvidere læse nærmere om, hvem der har adgang til indsamlet data, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger.

 

Mediehuset har forpligtet sit til at overholde de retningslinjer for brug af cookies og beskyttelse af privatlivsoplysninger, der til en hver tid er vedtaget af organisationen minecookies.org, som er et samarbejde mellem en række erhvervsorganisationer. Herunder vil Mediehuset følge afgørelser fra organisationens klagenævn.

 

Du kan læse mere om organisationen minecookies.org på websitet http://www.minecookies.org.

 

4. HVAD ER COOKIES?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller anden terminalenhed for at kunne genkende den ved tilbagevendende besøg. Cookies gør det muligt at individualisere brugen af vores websites, så din brugeroplevelse bliver bedre.

 

5. SÅDAN SLETTER ELLER BLOKERER DU FOR COOKIES
Du kan på siden http://minecookies.org/cookiehandtering læse en udførlig vejledning i, hvordan du kan slette cookies.

 

I samme vejledning kan du se, hvordan du sætter din internetbrowser op til ikke at acceptere cookies, hvis du fremover gerne vil undgå at modtage cookies fra websider. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at blokere for cookies, vil brugen af vores websites blive begrænset, og ikke alle funktioner vil virke.

 

6. ACCEPT AF BRUG AF COOKIES
Websitet med dets underliggende sider anvender cookies til opnåelse af de formål, som er beskrevet under punkterne 9 og 10 nedenfor.

 

Når du benytter websitet accepterer du, at Mediehuset eller en tredjepart placerer cookies på din computer, smartphone, tablet eller den anden terminalenhed, du tilgår websitet med, samt at vi efterfølgende tilgår de placerede cookies.

 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke, og du ikke ønsker at modtage cookies via websitet, eller at vi tilgår dit terminaludstyr, kan du under punkt 5 læse, hvordan du sletter allerede modtagne cookies, og hvordan du undgår at modtage nye cookies.

 

7. HVILKE COOKIES BENYTTES?
Du kan på siden her se en liste over de cookies, vi anvender på websitet. Listen oplyser også, hvilke tredjeparts-cookies, der anvendes.

 

8. SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES
Alle cookies, der placeres af os, sletter sig selv efter et vist tidsrum, som kan variere fra cookie til cookie. Du kan på siden her se en liste over de enkelte cookies, vi benytter, og hvor lang tid levetid de enkelte cookies har.

 

Vær opmærksom på, at levetiden for en cookie fornyes ved hvert besøg på websitet, så levetiden skal beregnes fra dit seneste besøg på siden.

 

Du kan altid manuelt slette cookies placeret af os. Du kan se en vejledning hertil under punkt 5.

 

9. HVAD BRUGES COOKIES TIL PÅ MEDIEHUSETS WEBSITES?
På vores websites anvender vi cookies til følgende formål:

 

Generelt anvender vi cookies til at give vores besøgende en bedre brugeroplevelse – enten nu eller fremadrettet. Cookies anvendes på websitet til at føre statistik over antallet af brugere og besøgende på vores website, inklusive informationer om styresystem, browser mv., der anvendes til at tilgå websitet. Herudover anvendes cookies til at huske login-information til adgangsspærrede sider (hvis du har angivet at du ønsker din brugerprofil husket), til trafikanalyse og til reklamemæssige formål.

 

Formålet med den enkelte cookie er også anført under listen af cookies, der placeres ved brug af vores website, som kan ses her.

 

Tredjeparts cookies: Mediehuset benytter på websitet services fra tredjeparter, og for at disse services virker, er det nødvendigt, at disse tredjeparter placerer og tilgår cookies. Ud over vores egne cookies placeres der derfor ved besøg på websitet også cookies fra tredjeparter.

 

Hvilke tredjeparts cookies, der placeres samt formålet med den enkelte cookie kan ses her.

 

10. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Mediehuset indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du benytter vores website. De oplysninger, vi indsamler og behandler, er foruden de oplysninger, du selv har givet os - eksempelvis ved oprettelse af en brugerprofil eller efterfølgende ved køb af produkter eller services eller ved deltagelse i en undersøgelse m.v. de eventuelle personoplysninger, vi måtte indsamle vi gennem bruges af cookies.

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er afgivet i forbindelse med. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

Med din accept af denne cookie- og persondatapolitik accepterer du også, at alle juridiske enheder, der indgår i betegnelsen "Mediehuset" (se punkt 2 ovenfor), samt selskaber og øvrige juridiske enheder, som indgår i samme koncern som disse selskaber må behandle dine persondata. Behandlingen kan kun ske indenfor dit afgivne samtykke, som dette fremgår i afsnittet ovenfor.

 

Vi behandler og videregiver ikke herudover dine personoplysninger, medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

 

Kontakt vedr. personoplysninger: Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Mediehuset, skal du rette henvendelse på hf@herningfolkeblad.dk eller telefon 96 26 37 00. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder på http://www.datatilsynet.dk.

 

Beskyttelse af personoplysninger: Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

11. ÆNDRING AF VILKÅRENE FOR COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne cookie- og persondatapolitik. Når du accepterer politikken på vores hjemmeside, skal du derfor være opmærksom på, at indholdet af vilkårene, som du accepterer, kan være et andet end ved en tidligere accept. Ændrer vi vilkårene, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

 

Se oversigt over cookies

 

Sidst ændret den 24. september 2014