Gem annonce

Graver søges til Vinderslev Kirke

Vinderslev Menighedsråd

Silkeborg, Midtjylland

Indrykket
10-04-2019

Del dette job

Kontakt
Lisbeth Nyrup Christensen
Tlf
20913623
Mausing Skolevej 13
8620 Kjellerup
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-04-2019
Udløber
08-05-2019
Kviknummer
329999861
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Land-, skov- og havebrug, Øvrige stillinger
Stillingsbetegnelse
Graver
Kirkegårdsgraver
Sprog
Dansk Læse/ tale

Stillingen som graver ved Vinderslev Kirke, Ikast-Brande Provsti, er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2019 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren varetager i fællesskab med 1 deltidsansat gravermedhjælper opgaverne på kirkegården ved Vinderslev Kirke, Vinderslevholmvej 6, Vinderslev, 8620 Kjellerup. Graveren og gravermedhjælperen samarbejder om bl.a. afløsning på fridage og under ferier.

Der er automatisk ringning ved kirken.

 

Vi kan tilbyde et alsidigt job, med følgende hovedopgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for Vinderslev kirkegårds vedligeholdelse, udvikling og drift, samt rengøring og tilsyn med kirken og sognehus.

 • Administration af kirkegården

 • Praktisk kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester, begravelser/bisættelser samt bryllupper/vielser

 • Arbejdstilrettelægning for gravermedhjælper

 • Kontakt til kirkegårdens brugere

 

Vi forventer at du:

 • Har kendskab til og erfaring inden for det grønne område og vi ser gerne, at du har en gartnerlignende uddannelse

 • Er i stand til og gerne har erfaring med at lede og tilrettelægge arbejdet på en kirkegård

 • Har evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården på driftsøkonomisk vis for derigennem at sikre den bedste betjening af kirkegårdens brugere

 • Har flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer

 • Er en engageret og loyal medarbejder og er interesseret i kirken og dens liv

 • Er fleksibel og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og menighedsråd i og uden for sognet

 • Har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og derved sikrer et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Graver uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.772 kr. 343.488 kr. Fikspunktet er årligt kr. 287.772 (korrigeret ift. OK18).

 

Graver med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398 kr. 357.507 kr. Fikspunktet er årligt kr. 294.418.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.967.

 

Alle løndele er oplyst i 1.4.2018-niveau for fuld tid.

 

Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lisbeth Nyrup Christensen, tlf. 20913623.

 

Ansøgning med relevante bilag stiles til Vinderslev Menighedsråd og sendes til: 8600fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningsfrist den 24. april 2019 kl. 12.00.

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 29. april 2019 efter kl. 15.30.

 

Vinderslev Menighedsråd

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ansøg nu

Del dette job

Kontaktperson
Lisbeth Nyrup Christensen
Tlf
20913623
Adresse
Mausing Skolevej 13
8620 Kjellerup
Danmark
Praktisk information
Oprettet
10-04-2019
Udløber
08-05-2019
Kviknummer
329999861
Jobtype
Fuldtid
Fag
Land-, skov- og havebrug, Øvrige stillinger
Stillingsbetegnelse
Graver
Kirkegårdsgraver
Sprog
Dansk Læse/ tale
Beliggenhed
Gem annonce