Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Projektsygeplejersker til Hjertesygdomme Forskning, Hospitalsenhed Midt

Region Midtjylland

Viborg, Midtjylland

Indrykket
02-08-2021

Del dette job

Kontakt
Region Midtjylland
Heibergs Alle 4
8800 Viborg
Kontakt
 
8800 Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
02-08-2021
Udløber
16-08-2021
Kviknummer
LJA-82466533
Jobtype
Fuldtid
Arbejdsområde
Sundhed

1 års vikariat, samt 1 fast stilling som projektsygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme Forskning, Regionshospitalet Viborg, ønskes besat pr. 1. november 2021 eller efter aftale.
Stillingerne er uden vagter, primært dagtid, 37 timer pr. uge.

Om stillingen
Brænder du for at arbejde indenfor det kardiologiske speciale, og har du lyst til at arbejde med forskning i Hjertesygdomme, så er du måske vores nye kollega. Din opgave bliver at deltage i og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og de øvrige projektsygeplejersker i Forskningsenheden.

Vores team består af 4 projektsygeplejersker, 2 forskningsbioanalytikere og 2 sekretærer. Der er desuden et tæt integreret samarbejde med de forskningsaktive læger.

Der foregår meget forskning på specialiseret niveau - og aktuelt er vi med i 18
internationale studier inden for lipid, arytmier, iskæmi og hjertesvigt. Afdelingen er
meget anerkendt for sine tiltag.

Som projektsygeplejerske varetager du de administrative, koordinerende sygeplejemæssige
opgaver i forbindelse med gennemførelse af de forskningsprojekter, du primært er tilknyttet.
Dette sker i tæt samarbejde med de forskningsansvarlige læger og øvrige projektsygeplejersker. Der foregår også et tæt samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere, der varetager kvalitetssikring og kontrol af projektudførelsen, hvor indføring af data i elektronisk database vil blive en af dine opgaver. Der forventes desuden, at du deltager i investigatormøder (internationalt) kurser mv.

Desuden får du som projektsygeplejerske egne projektpatienter i tætte forløb, hvor du er tilknyttet som primær projektsygeplejerske.
Din ledelsesreference er oversygeplejersken i Hjertesygdomme.

Vi forventer:

 • At du har mange års erfaring som hjertesygeplejerske
 • At du har erfaring som projektsygeplejerske indenfor det kardiologiske speciale
 • At du er certificeret i Good Clinical Practice (GCP)
 • At du har gode IT kompetencer, og let kan lære nye computerbaserede databaser
 • At du kan begå dig på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt
 • At du kan arbejde systematisk, struktureret og er fleksibel
 • At du kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt
 • At du har gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer
 • At du har gode pædagogiske sygeplejefaglige kompetencer

Vi kan tilbyde:
 • Et engageret team bestående af projektsygeplejersker,læger, bioanalytikere og sekretærer
 • God introduktion og oplæring
 • En alsidig, udfordrende og spændende hverdag med mange forskningsprojekter
 • Kontinuerlige og individuelle patientforløb
 • Stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse
 • Tæt samarbejde med personalet i både sengeafsnit og klinik samt eksterne
samarbejdspartnere.

Der kan rekvireres en funktionsbeskrivelse her.
Om Hjertesygdomme
Hjertesygdomme er en fælles betegnelse for Hjerteafsnit, Hjerteklinik og Hjertesygdomme Forskning. Hjertesygdomme blev en selvstændig afdeling pr. 1. januar 2014 og har fælles oversygeplejerske med Medicinsk Afdeling. Der er et stort tværfagligt samarbejde med Medicinsk Afdeling med fælles kvalitetsteam i stabsfunktion til afdelingsledelsen. Der arbejdes meget innovativt både i sengeafsnittet og i klinikken. Der er udarbejdet visioner og strategier for Hjertesygdomme, der kan findes her.

Hjertesygdomme Forskning 
Hjertesygdomme er meget anerkendt indenfor flere subspecialer af kardiologien. Forskningen varetages på specialiseret niveau. Vi er et dedikeret personale, hvor vi arbejder tværfagligt, og har meget focus på faglig udvikling, hvorfor vi deltager i forskellige kongresser, temadage og anden relevant undervisning. Vi har egne kontorer i administrationsbygningen og om ca 1 år 2 faste lokaler i Hjerteklinikken.

Hjerteklinik Viborg er et stort ambulatorium med ca. 18.000 besøgende patienter årligt. Klinikken har gennem de senere år omlagt en del patientforløb fra indlagte til ambulante forløb og arbejder kontinuerligt på at optimere patientforløbene. Hjerteklinik Viborg har en høj grad af opgavedeling mellem læger og sygeplejersker. Der er etableret tværfaglige subspecialer indenfor bl.a. AFLI, AK, arvelige hjertesygdomme, lipid, hjertesvigt, rehabilitering, pace mfl.
Derudover udfører vi pacemakerimplantationer samt HjerteCT undersøgelser.

Hjerteafsnittet er et stort sengeafsnit, der har ca. 3.400 patientforløb årligt, hvor hovedparten af patienterne modtages akut. Afsnittet har 24 sengepladser, og har en  Dagklinik. Vi modtager indkaldte patienter til elektive undersøgelser og behandlinger. Akutte modtages direkte i afsnittet. Vi kan overvåge patienter med telemetri og stationære scoper/mobile scoper. Derudover varetager vi observation og beskrivelse af telemetrier fra andre sengeafsnit i hospitalet

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede
hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale
m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Hjertesygdomme.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til projektsygeplejerske, Hanne Arp tlf. 7844 8227, samt oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum tlf.: 24760238

Din ansøgning
Din ansøgning, indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring, skal være os i hænde senest torsdag d. 16. august 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 26. august 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Ansøg nu

Del dette job

Virksomhedsinformation
Region Midtjylland
Heibergs Alle 4
8800 Viborg
Kontaktperson
 
Adresse
8800 Viborg
Danmark
Praktisk information
Oprettet
02-08-2021
Udløber
16-08-2021
Kviknummer
LJA-82466533
Jobtype
Fuldtid
Fag
Sundhed
Beliggenhed